Uddannelsen til S-pilot

Det er ikke nok at lære at flyve. Du skal også vide, hvorfor flyet kan flyve, hvilken rolle vejret spiller, hvilke regler der er for lufttrafik og meget mere.

Uddannelsen til S-pilot er grundlæggende delt op i flyveundervisning og teoriundervisning. Flyveundervisningen består af nogle såkaldte normer, som inddeles i 12 A-normer og 8 B-normer, som gennemføres i flyvesæsonen i sommerhalvåret. På A-normerne flyver du med instruktøren i bagsædet, hvor du selvfølgelig skal lære at flyve, men også gennemgå en række manøvrer og procedurer. Du afslutter disse normer med en soloflyvning, hvorefter du skal gennem de 8 B-normer. Disse flyves primært solo, dvs. uden instruktør, og afsluttes med en flyveprøve.

 

Teoriundervisningen foregår om vinteren, hvor du lærer den teoretiske viden, der er nødvendig for at blive S-pilot. Du skal igennem emner som bl.a. aerodynamik, meteorologi, flyvelære og luftfartslovgivning. Teoriforløbet afsluttes med en teoriprøve, som skal bestås for at kunne gå op til flyveprøve. 

Hele uddannelsen vil typisk foregå over to sæsoner. Man kan eksempelvis starte om foråret og begynde på flyveundervisningen. I vinterperioden kan man så tage teoriundervisningen. Den efterfølgende sæson kan man dermed være klar til at gå op til flyveprøve, når man har gennemgået den resterende flyveundervisning.